- CAT 3

PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI

Cyrkonowe Analizatory Tlenu CAT 3 przeznaczone są do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w gazach spalinowych kotłów energetycznych (bezpośrednio w kanale spalin). Dzięki swojej konstrukcji, analizatory umożliwiają monitorowanie zawartości tlenu (wyświetlacz cyfrowy), jak również współpracę poprzez pętlę prądową z układami automatyki sterującej procesem spalania

W przypadku innych zastosowań niż wymienione powyżej zaleca się aby przed instalacją urządzenia dokonać, wraz ze specjalistami z firmy TTM Elektronika, dodatkowych ustaleń dotyczących szczególnych warunków eksploatacji.

CAT 3 jest przeznaczony do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem
(klasa EXS II AT 3).

  • icocat3.pdf, karta katalogowa analizatora CAT 3