• dojazd do firmy
    dojazd do firmy

Kontakt

TTM Elektronika i Automatyka Sp. z o.o.
ul. Zagadki 3B; 02-227 Warszawa
Tel. (22) 425 22 09; Tel/fax: (22) 868 39 43
e-mail: ttm@ttm.com.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00

Prezes Firmy
Piotr Sajnoga tel. kom. 505 10 10 38
Dział Techniczny
Andrzej Turek tel. kom. 505 101 042
Serwis
Piotr Sajnoga tel. kom. 505 101 038

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000121153
Regon 008163782
NIP 521-32-04-166
kapitał zakładowy 50.000 PLN.