Zestaw kalibracyjny


ZESTAW DO KALIBRACJI ANALIZATORÓW TLENU typ CAT
Do przeprowadzenia kalibracji oraz kontroli poprawności wskazań niezbędny jest zestaw kalibracyjny , składający się z :

- dwóch butli z gazem wzorcowym
- reduktorów
- rotametru

Elementy te nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia analizatora, ale mogą być dostarczone na specjalne życzenie. Kalibrację analizatorów przeprowadza się w dwóch punktach. Zaleca się aby gazy wzorcowe były mieszaninami tlenu w azocie o stężeniach tlenu jak najbardziej różnych od siebie, ale nie wykraczających poza przedział: 1 - 15 % O2
Pierwszy gaz wzorcowy w zakresie np. 2-4% O2
Drugi gaz wzorcowy w zakresie np. 9-14 % O2
Punkty kalibracyjne zbliżone są do nominalnego przedziału stężenia tlenu w kanale spalin.